Et godt match!

Et vellykket forløb med et godt resultat

 

Hos FOF-Vest, der er et travlt sted med masser af aftenskoleaktiviteter og forberedende voksenundervisning (FVU) i kommunerne Esbjerg, Varde og Fanø, er forstanderen i den grad omdrejningspunktet. Så da forstanderen sagde op, var bestyrelsen klar over, at der skulle handles hurtigt, så en ny forstander kunne være klar, inden den tidligere havde sidste arbejdsdag.

 

I bestyrelsen var der enighed om, at det ville være en fordel at få hjælp udefra til ansættelsesprocessen – og i den forbindelse at vælge en lokal rekrutteringsrådgiver med en god fornemmelse for det lokale område og kandidatfelt. Et bestyrelsesmedlem havde hørt om Leo Oehlenschlæger/O2, og han var heldigvis hurtigt klar til at komme med på banen.

 

En hjælp undervejs i processen

På det indledende møde med ansættelsesudvalget, der bestod af fire bestyrelsesmedlemmer, en lærerrepræsentant og en medarbejderrepræsentant, handlede det om afklaring af ønsker og en køre- og tidsplan for den videre proces.

 

- Med så mange i ansættelsesudvalget var det en fordel at have Leo med, så han kunne styre slagets gang og stille spørgsmålene – både ved de indledende møder og til selve ansættelsessamtalen, fortæller Henning Kjærgaard, bestyrelsesformand for FOF-Vest.

 

Til mødet med ansættelsesudvalget medbragte Leo en række spørgsmål, der skulle hjælpe bestyrelsen med at spore sig ind på, hvordan den nye forstander skulle være, hvilke kompetencer der var brug for, og hvilken profil der ville være den rigtige. Ud fra snakken omkring bordet og de trufne beslutninger gik Leo hjem og lavede en ’ønskeprofil’ på den nye forstander. En profil, der kunne bruges som et pejlemærke i det videre forløb. 

 

En erfaren mand med til ansættelsessamtalen

Da ansøgningerne begyndte at komme ind, læste Leo med. Og selvom han gav sin mening til kende ved det næste møde, hvor der skulle udvælges kandidater til samtale, understregede han samtidig, at det jo var bestyrelsens valg.

 

- For os i bestyrelsen var det især en fordel at have Leo med til ansættelsessamtalen, så han kunne forberede spørgsmål, stille spørgsmålene undervejs, så alt blev afdækket, og lede hele samtalen fra start til slut. Han har jo prøvet det mange gange før, siger Henning Kjærgaard.

 

Bestyrelsen valgte i første omgang kun at indkalde én kandidat til samtale. Heldigvis viste det sig at være det helt rigtige valg, og en ansættelseskontrakt blev hurtigt underskrevet. Efter samtalen lavede Leo en profiltest af kandidaten og gav kandidaten en tilbagemelding på resultatet. Bestyrelsen fik også en tilbagemelding, og her kunne Leo fortælle, at testen faktisk viste sig at passe næsten fuldstændigt med bestyrelsens ’ønskeprofil’ for en forstander. Altså et godt match! 

 

God og kompetent rådgivning

Alt i alt gik forløbet, som det skulle: FOF-Vest fik ansat en god, ny forstander inden for den ønskede tidsramme, og uden at honoraret til rekrutteringsrådgiveren slog bunden helt ud af kassen. Bestyrelsesformand Henning Kjærgaard vil da heller ikke tøve med at anbefale Leo til andre:

 

- Vi føler, at vi har fået god og kompetent rådgivning og sparring undervejs i processen – ikke en færdig løsning, men noget, der var tilpasset os og vores behov. Og skulle vi få brug for hjælp en anden gang, kunne vi da sagtens finde på at ringe til Leo.

 

Leo kiggede også lige forbi til goddag- og farvelreceptionen for den nye og den gamle forstander – og på den måde blev forløbet godt rundet af og cirklen sluttet for denne gang.

 

Har du brug for hjælp til rekruttering?

Vil du høre mere om muligheden for at få sparring og hjælp til rekrutteringsprocessen, så er du meget velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak.

leo_mobil_closeup.jpg

Leo Oehlenschlæger
Partner og ekspert i leder-, medarbejder- og teamudvikling.

Kontakt mig direkte på 40 26 84 88


Vi kan alle sammen påvirke hinandens arbejdsdag positivt

 

Når man arbejder i det offentlige, er der nogle politiske beslutninger, som man ikke har indflydelse på. Det kan vi ikke ændre, men vi kan ændre den måde, vi håndterer beslutningerne på. Det er en af de vigtige tanker, vi tager med fra vores temadag om positiv psykologi ved René Oehlenschlæger. Vi havde 40 medarbejdere med, og efterfølgende fik jeg spontant masser af positive tilbagemeldinger på dagen med René. Jeg bruger også selv indhold fra kurset i min arbejdsdag og på mine kurser. En bonus var, at temadagen bragte vidt forskellige faggrupper sammen fra hele kommunen, og derfor er vores interne netværk blevet stærkere.

Uffe Hvidkær, HR-konsulent i, Nyborg Kommune

Det var vigtigt for os at finde en person, der ikke kun havde de faglige kvalifikationer, der er forbundet med jobbet, men også en person som passede ind og bidrage positivt til vores afdeling og kultur.  

Vi har fået den person – og det fungerer bare. 

Vi vil selv være den drivende kraft, når vi skal ansætte nye medarbejdere til vores afdeling. Vi er jo trods alt dem, der kender vores afdeling bedst. Det giver os stor værdi at være med i hele processen – helt fra A til Å. Men det betyder også, at vi selv står for udarbejdelse af stillingsopslag, gennemlæsning af ansøgninger og CV’er, udtagelse til og gennemførelse af interviews osv. Men ansættelser er ikke noget vi gør hver dag, og derfor er vi ikke eksperter indenfor området. For at kunne arbejde så målrettet og fokuseret som muligt, har vi benyttet os af Leo Oehlenschlæger som sparringspartner og rådgiver i forbindelse med rekrutteringen. Det har fungeret rigtig godt, optimeret og professionaliseret ansættelsesprocessen og gjort at vi har kunnet holde fokus, så vi har følt os mere sikre i valget af den kandidat vi havde brug for”.  

Søren Bagge, Københavns Professionshøjskole

Vi fik den helt rette til jobbet

Frygten for at ansætte den forkerte fyldte en hel del, da vi skulle ansætte den næste medarbejder her hos Østergaards Auto. En mindre virksomhed som vores kan påvirkes voldsomt, hvis vi får den forkerte person indenfor døren. Leo Oehlenschlæger har været en lille investering i forhold til de udgifter og ubehagelige konsekvenser, der kan være forbundet med en fejlansættelse. Leo er god til at finde det rigtige match. Hos os handlede det for eksempel om at finde en, der var pligtopfyldende og ikke havde rod i tingene, en man kunne betro store værdier og i det hele taget stole på. Det har vi fået, og jeg følte mig helt tryg ved, at Leo testede kandidaterne og på den måde fandt frem til den helt rigtige medarbejder. Så kan jeg godt lide, at Leo kan finde på at ringe for at følge op på, om alt stadig er, som det skal være. Det giver plads til sparring og forbedringer. Han er ærlig – og det er jo det, man kan bruge til noget.

Mikkel Østergaard, Ejer hos, Østergaards Auto

Nu ser vi mulighederne i hverdagen 

Vi ville en positiv forandring i vores organisation, og derfor fik vi René Oehlenschlæger fra O2 til at lave en event om positiv psykologi for os. Der var en del korslagte arme til at begynde med, men de var væk efter ti minutter. René har en fantastisk energi, der smitter, og så har han en stærk faglighed og bruger konkrete eksempler, så han får alle med. Han fik virkelig åbnet op for sluserne og fik os til at lege, så den mellemmenneskelige relation mellem vores medarbejdere kom i spil. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger på eventen, og vi har fået gode værktøjer med til at se mulighederne i hverdagen.

Carsten Hansen, salgsdirektør i, Sanistål

Vi er blevet bedre til at hjælpe vores kunder

Vi ville gerne være et endnu bedre sted for vores kunder, så vi valgte et forløb med Leo Oehlenschlæger, og det viste sig bare at være spot on! Leo præsenterede indholdet, så det var lettilgængeligt og med stor humor. Alt var tæt knyttet til vores hverdag på hørecenteret, og jeg synes virkelig, at vi gennem indsigt har fået udsigt. Vi forstår nu hinandens personlighedsprofiler og kan derfor også arbejde meget mere effektivt sammen som team. Leo satte også profilerne i spil over for vores kundetyper, og vi har fået nogle gode redskaber til at forstå og dermed hjælpe vores kunder bedre. Det har været enkelt og effektivt, og i forhold til min bundlinje så er Leo alt for billig.

Jacob Spalding, teknisk audiolog og ejer af, Spalding

Nu forstår vi hinanden bedre i teamet
Vi ønskede at optimere samarbejdet i vores administration, og Leo Oehlenschlæger førte os gennem et fantastisk veltilrettelagt forløb, hvor vi lærte meget om hinanden i teamet. Der var et rigtigt fint miks af teori og øvelser, og det var spændende at høre om de forskellige adfærdstyper og vores sammensætning. Det gav os en bedre indsigt i, hvordan vi hver især arbejder og reagerer, og sammen med Leo fik vi fokus på de ting, der fungerer rigtig godt i teamet. Vi fik også i fællesskab lavet konkrete aftaler om, hvordan vi forbedrer de områder, hvor samarbejdet kan optimeres og styrkes. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger på forløbet med Leo, og det har været et meget fint arbejdsredskab i forhold til at opnå forståelse for hinanden og få et fælles fokus på, hvordan vi gør tingene endnu bedre.

Charlotte Larsen, administrationschef hos, INGVARD CHRISTENSEN  Logo-Bahne_200px.png
  deloitte.jpg
  FOA1.0.png
  Københavnskommune.png
  Scantago2.0.png
  Svendwind1.2.png
  Ingvardchristensen.png
  KP-sort-baggrund-mindre_750x500px.jpg
  hk_stor.png
  cgi_logo.jpg
  novo-nordisk-logo-E12AFEBF5C-seeklog.png
  DSB-logo.png
  fanoe-kran-service.png
  IAT_image001.png
  3F_Logo_720x405.png
  BEC_logo_200px.png
  DSV-logo_100px.png
  naestvedkommune.png


Vil du vide mere?

Så kontakt os gerne for en uforpligtende samtale. Vi er altid klar til at rådgive og støtte op om jeres processer.

+4530220155 rene@o2.nu

Facebook LinkedIn