Profilværktøjer og IQ måleredskaber

Profilværktøjer og IQ måleredskaber

 

Uanset hvilken opgave vi påtager os – hvad enten det handler om rekrutteringsrådgivning, leder- og medarbejderudvikling, coaching eller træning, - ved vi at alle opgaver er unikke. Unikke opgaver kræver unikke tilgange og løsninger. Derfor er det vigtigt for os, at vi har de rette værktøjer til opgaven.

Nedenfor finder du de redskaber vi arbejder med i forbindelse med rekruttering og udvikling. Alle kan hver især noget – og forskellige kombinationer af værktøjerne kan også noget hver især.

Vi er uddannede og certificerede i brugen af alle de værktøjer vi bruger.

 

e-interpersonal – Ideel til udvikling og rekruttering på et operationelt og taktisk niveau

e-interpersonal er en personprofil, der giver et indblik i en persons adfærd og præferencer. Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer, men du vil samtidig opleve, at e-interpersonal er mere detaljeret og nuanceret. Det gør den særlig velegnet til både rekruttering og medarbejderudvikling.

I dette profilværktøj anvendes der, ligesom i DISC, de fire grundlæggende farver. I modsætning til DISC, som kun viser 4 karaktertræk, viser e-interpersonal 8 karaktertræk. Det giver et klarere og mere nuanceret billede af personen.

 

Med e-interpersonal profilen kan du også afdække robusthed og grit. Disse to ting kan være helt essentielle parametre i forbindelse med f.eks. en ansættelse. Grit giver en indikation af vedholdenhed og ambition, som begge er vigtige indikatorer for jobsucces. E-interpersonal giver også et billede af personens robusthed – dvs. et billede af, hvordan kandidaten håndterer pres og stres.

Hos O2 bruger vi typisk e-interpersonal i forbindelse med rekrutteringsrådgivning, leder- og medarbejderudvikling, coaching og personlig udvikling og til at styrke samarbejde og kommunikationen i teams eller organisationen generelt.

 

e-fivefactor – Ideel til leder- og specialistniveau – en særlig dybdegående og præcis personprofil

 

e-fivefactor er det mest omfattende profilværktøj vi anvender – og den afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk med dybdegående beskrivelser samt indsigt i skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer.

Profilen giver en bred viden om kandidatens personlighed og et meget dybt kendskab til dennes adfærd og hvordan vedkommende agerer. Derfor er e-fivefactor profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau, hvor der ikke er råd til at sætte den forkerte kandidat på posten.

Lige som ved e-interpersonal, afdækker e-fivefactor også robusthed og grit.

 

Rapporten til e-fivefactor bruger grafiske elementer, som gør værktøjet let at arbejde med i praksis – selv om den indeholder en meget stor mængde om testpersonen. Denne rapport giver dig viden om personens personlighedstræk og adfærdsmønstre, afdækker succesfaktorer, identificerer risikofaktorer og giver dig indsigt i personens skyggesider – og ikke mindst, integritet.

Hos O2 bruger vi e-fivefactor i forbindelse med rekruttering af de lidt tungere stillinger, så som ledere og specialister. I stillinger som disse, kan en fejlansættelse nemlig være så graverende, at det er vigtigt at få vendt alle væsentlige detaljer inden en ansættelse. Derudover bruger vi det som et redskab til udvikling på ledelsesniveau.   

  

IQ Potential – en præcis og valid IQ-test

Det skarpe øje vil her opdage, at i dette tilfælde kalder vi faktisk værktøjet for en test. For det er en reel test, der viser en persons færdigheder. I modsætning til person- og profilværktøjer, er der i IQ-testene et rigtigt og forkert svar.

IQ-tests er en af de mest sikre metoder til at forudsige succes i en jobmæssig sammenhæng. Forskningen viser, at personer med en høj IQ-score lærer mere og hurtigere end personer med en lavere IQ-score. Jobs med betydelig kompleksitet stiller højere krav til intelligens og evnen til at lære, mens jobs med lavere kompleksitet og mere rutinemæssige opgaver stiller lavere krav til intelligens.

Anvendelsen af IQ-tests er derfor mest relevant i jobs med højere kognitive krav, mens behovet mindskes ved stillinger, hvor disse krav er lavere.

IQ Potential måler på flydende intelligens – og krystallisseret intelligens. Flydende intelligens afdækker evnen til at kunne tænke abstrakt og løse komplekse og logiske opgaver, mens måling af krystalliseret intelligens afdækker færdigheder som ordforråd, sproglig kunnen og regnefærdigheder.

Hos O2 bruger vi typisk IQ Potential, når vores kunder skal ansætte en ny medarbejder til en stilling med en høj grad af kompleksitet. F.eks. ledere eller specialister. Til stillinger som disse, kombinerer vi de to værktøjer: e-fivefactor og IQ Potential. På den måde får vi et rigtig godt billede af både personen og dennes færdigheder.

 

 Saleskey

SalesKey er et omfattende rekrutterings- og udviklingsværktøj til salgspersonale. Dette værktøj fokuserer på sælgerens indstilling til jobbet samt deres evne til at udnytte sit personlige potentiale til at opnå gode resultater for såvel sig selv, som for virksomheden.  SalesKey tager udgangspunkt i 4 relevante niveauer, som måler på:

1 – Salgsparathed: Fortæller om energi i salgsarbejdet, målorientering, salgsinitiativ, salgsidentitet og villighed til at tage risiko.

 • – Træningsmodtagelighed: Her ses på sælgerens nuværende viden om salgsprocesser, og hvor motiveret sælgeren er for at modtage yderligere træning, råd og coaching – samt engagement

 

 • – Salgsstile: Her kigges på 4 grundlæggende salgs-adfærdsmønstre, som udgør den foretrukne salgsstil.

 

4 – Produktivitet: Dette niveau fokuserer på præferencer og styrker ift. kontaktskabelse. Den viser hvorvidt denne person udnytter alle sine muligheder for at komme i kontakt med en kunde – eller om der er nogle begrænsninger.

De fire niveauer i SalesKey assesment er et hierarki i ovennævnte rækkefølge. En sælger kan altså være rigtig dygtig i niveau 4 – produktivitet – men ikke være i stand til at udnytte sine kvaliteter, da de grundlæggende niveauer ikke er på plads.

Hos O2 arbejder vi med SalesKey, når vi hjælper virksomheder med at ansætte en ny sælger – men i stor grad også i udviklingsforløb, hvor vi hjælper sælgere med at realisere deres fulde salgspotentiale. Alle salgsprofiler er unikke, og SalesKey giver et rigtig godt indblik i styrker og udviklingsmuligheder i den forbindelse.

 

 

VIA – de 24 karakterstyrker

RENÉ

rene_closeup_mobil.jpg

René Oehlenschlæger
Partner og konsulent med speciale i positiv psykologi

Kontakt mig direkte på 30 22 01 55

e-interpersonal

 

 

 

  

 

 

 

 

 

IQ Potential

 

 

 

 

 

 

De 4 Niveauer

De 4 Niveauer


Nu ser vi mulighederne i hverdagen 

Vi ville en positiv forandring i vores organisation, og derfor fik vi René Oehlenschlæger fra O2 til at lave en event om positiv psykologi for os. Der var en del korslagte arme til at begynde med, men de var væk efter ti minutter. René har en fantastisk energi, der smitter, og så har han en stærk faglighed og bruger konkrete eksempler, så han får alle med. Han fik virkelig åbnet op for sluserne og fik os til at lege, så den mellemmenneskelige relation mellem vores medarbejdere kom i spil. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger på eventen, og vi har fået gode værktøjer med til at se mulighederne i hverdagen.

Carsten Hansen, salgsdirektør i, Sanistål

Nu forstår vi hinanden bedre i teamet
Vi ønskede at optimere samarbejdet i vores administration, og Leo Oehlenschlæger førte os gennem et fantastisk veltilrettelagt forløb, hvor vi lærte meget om hinanden i teamet. Der var et rigtigt fint miks af teori og øvelser, og det var spændende at høre om de forskellige adfærdstyper og vores sammensætning. Det gav os en bedre indsigt i, hvordan vi hver især arbejder og reagerer, og sammen med Leo fik vi fokus på de ting, der fungerer rigtig godt i teamet. Vi fik også i fællesskab lavet konkrete aftaler om, hvordan vi forbedrer de områder, hvor samarbejdet kan optimeres og styrkes. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger på forløbet med Leo, og det har været et meget fint arbejdsredskab i forhold til at opnå forståelse for hinanden og få et fælles fokus på, hvordan vi gør tingene endnu bedre.

Charlotte Larsen, administrationschef hos, INGVARD CHRISTENSEN

Vi kan alle sammen påvirke hinandens arbejdsdag positivt

 

Når man arbejder i det offentlige, er der nogle politiske beslutninger, som man ikke har indflydelse på. Det kan vi ikke ændre, men vi kan ændre den måde, vi håndterer beslutningerne på. Det er en af de vigtige tanker, vi tager med fra vores temadag om positiv psykologi ved René Oehlenschlæger. Vi havde 40 medarbejdere med, og efterfølgende fik jeg spontant masser af positive tilbagemeldinger på dagen med René. Jeg bruger også selv indhold fra kurset i min arbejdsdag og på mine kurser. En bonus var, at temadagen bragte vidt forskellige faggrupper sammen fra hele kommunen, og derfor er vores interne netværk blevet stærkere.

Uffe Hvidkær, HR-konsulent i, Nyborg Kommune

Vi fik den helt rette til jobbet

Frygten for at ansætte den forkerte fyldte en hel del, da vi skulle ansætte den næste medarbejder her hos Østergaards Auto. En mindre virksomhed som vores kan påvirkes voldsomt, hvis vi får den forkerte person indenfor døren. Leo Oehlenschlæger har været en lille investering i forhold til de udgifter og ubehagelige konsekvenser, der kan være forbundet med en fejlansættelse. Leo er god til at finde det rigtige match. Hos os handlede det for eksempel om at finde en, der var pligtopfyldende og ikke havde rod i tingene, en man kunne betro store værdier og i det hele taget stole på. Det har vi fået, og jeg følte mig helt tryg ved, at Leo testede kandidaterne og på den måde fandt frem til den helt rigtige medarbejder. Så kan jeg godt lide, at Leo kan finde på at ringe for at følge op på, om alt stadig er, som det skal være. Det giver plads til sparring og forbedringer. Han er ærlig – og det er jo det, man kan bruge til noget.

Mikkel Østergaard, Ejer hos, Østergaards Auto

Det var vigtigt for os at finde en person, der ikke kun havde de faglige kvalifikationer, der er forbundet med jobbet, men også en person som passede ind og bidrage positivt til vores afdeling og kultur.  

Vi har fået den person – og det fungerer bare. 

Vi vil selv være den drivende kraft, når vi skal ansætte nye medarbejdere til vores afdeling. Vi er jo trods alt dem, der kender vores afdeling bedst. Det giver os stor værdi at være med i hele processen – helt fra A til Å. Men det betyder også, at vi selv står for udarbejdelse af stillingsopslag, gennemlæsning af ansøgninger og CV’er, udtagelse til og gennemførelse af interviews osv. Men ansættelser er ikke noget vi gør hver dag, og derfor er vi ikke eksperter indenfor området. For at kunne arbejde så målrettet og fokuseret som muligt, har vi benyttet os af Leo Oehlenschlæger som sparringspartner og rådgiver i forbindelse med rekrutteringen. Det har fungeret rigtig godt, optimeret og professionaliseret ansættelsesprocessen og gjort at vi har kunnet holde fokus, så vi har følt os mere sikre i valget af den kandidat vi havde brug for”.  

Søren Bagge, Københavns Professionshøjskole

Vi er blevet bedre til at hjælpe vores kunder

Vi ville gerne være et endnu bedre sted for vores kunder, så vi valgte et forløb med Leo Oehlenschlæger, og det viste sig bare at være spot on! Leo præsenterede indholdet, så det var lettilgængeligt og med stor humor. Alt var tæt knyttet til vores hverdag på hørecenteret, og jeg synes virkelig, at vi gennem indsigt har fået udsigt. Vi forstår nu hinandens personlighedsprofiler og kan derfor også arbejde meget mere effektivt sammen som team. Leo satte også profilerne i spil over for vores kundetyper, og vi har fået nogle gode redskaber til at forstå og dermed hjælpe vores kunder bedre. Det har været enkelt og effektivt, og i forhold til min bundlinje så er Leo alt for billig.

Jacob Spalding, teknisk audiolog og ejer af, Spalding  Logo-Bahne_200px.png
  deloitte.jpg
  FOA1.0.png
  Københavnskommune.png
  Scantago2.0.png
  Svendwind1.2.png
  Ingvardchristensen.png
  KP-sort-baggrund-mindre_750x500px.jpg
  hk_stor.png
  cgi_logo.jpg
  novo-nordisk-logo-E12AFEBF5C-seeklog.png
  DSB-logo.png
  fanoe-kran-service.png
  IAT_image001.png
  3F_Logo_720x405.png
  BEC_logo_200px.png
  DSV-logo_100px.png
  naestvedkommune.png


Vil du vide mere?

Så kontakt os gerne for en uforpligtende samtale. Vi er altid klar til at rådgive og støtte op om jeres processer.

+4530220155 rene@o2.nu

Facebook LinkedIn