Sådan undgår Du en fejlansættelse

Med en god ansættelsesproces kan du undgå fejlrekrutteringer

Fejlansættelser er dyre. Afhængig af stillingen og lønniveauet kan det let koste 50-100 % af en årsløn. Læg dertil ekstra tidsforbrug og mange bekymringer.

Nedenfor giver vi dig en række gode råd til din ansættelsesproces, så du undgår de dyre og tidskrævende fejlrekrutteringer.

 

Grundighed, jobanalyse og matchprofiler

Forberedelse og grundighed er to vigtige elementer i en ansættelsesproces. Inden du laver jobannoncen og stillingsbeskrivelsen, skal du tage stilling til, hvad og hvem virksomheden har brug for. Du kan bruge nedenstående punkter som en tjekliste på vejen mod ”den gode ansættelse”:

1. Udarbejd en jobanalyse og en medarbejderprofil

Jobanalysen er et godt redskab i en ansættelsesproces. Den hjælper dig med at afklare, hvad og hvem I har brug for, og er altså med til at definere, hvilke opgaver der skal løses, samt hvilke faglige og personlige kompetencer der er nødvendige for at løse dem. De personlige kompetencer kan være nøglen til succes i jobbet – og derfor er de også vigtige at have med. Skal den nye medarbejder indgå i et team, er det en god idé at involvere teamet, da de ofte kender de specifikke opgaver og behov bedst.

2. Lav en køreplan for hele forløbet

Sørg for, at du har en tydelig tidslinje for din ansættelsesproces. Det giver dig mulighed for at afsætte den nødvendige tid til annoncering, administration og læsning af ansøgninger og CV’er og til jobsamtaler. Den gode ansættelse er ikke venstrehåndsarbejde. Den kræver fokus, tid og planlægning.

3. Sørg for klart definerede roller i ansættelsesudvalget

Er I flere, der skal være involverede i ansættelsesprocessen? Så er det vigtigt, at I tydeligt definerer roller og ansvarsområder. Hvem gør hvad? Det hjælper jer til at holde overblikket og sikre fremdrift.

4. Lav en tydelig jobannonce

Med udgangspunkt i jeres jobanalyse skal I nu skrive jobannoncen. Annoncen skal indeholde den specifikke jobbeskrivelse, dvs. arbejdsopgaver og ansvarsområder. Den skal også fortælle, hvilke krav og forventninger I har til medarbejderen. Det gælder både faglige og personlige kompetencer.

5. Hold ansøgningerne op imod den ønskede profil

Når ansøgningerne begynder at vælte ind, har du brug for at være systematisk i udvælgelsen. Det er vigtigt, at de ansøgere, du udvælger til en samtale, også lever op til de krav og kriterier, I er nået frem til under punkt 1. Kun på den måde kan du sikre, at du får den rigtige til jobbet.

6. Sæt den nødvendige tid af til samtalen, og vær godt forberedt

Sæt rigelig tid af til samtalerne, og vær effektiv. At jappe igennem en samtale er hverken godt for dig eller kandidaten. Sørg også for at være godt forberedt. En god forberedelse betyder, at du har kontrollen og overblikket over samtalen, og ikke mindst at du kommer igennem de mange, vigtige afklaringspunkter.

7. Brug relevante tests ved anden samtale

Det er en god idé at lade ansøgeren lave de nødvendige tests, som afdækker, om vedkommende matcher den ønskede profil. Det billede kan relevante tests netop give jer. Det kan dog være svært at overskue, hvilke tests der passer til netop jeres behov, da forskellige tests afdækker forskellige områder. Her kan det anbefales at alliere sig med en professionel på området. 

8. Husk referencer

Selv om tests giver jer et rigtig godt billede af, hvilken profil ansøgeren har, er det også en god idé at indhente referencer. Referencer kan være med til at be- eller afkræfte eventuelle formodninger og tvivlsspørgsmål.

9. Sørg for den gode opstart

En grundig introduktion betyder alt for den nye medarbejder. Det giver en god opstart og sikrer succes for både organisationen og medarbejderen. Derfor: Sørg for et godt og gennemarbejdet introforløb, der passer lige præcist til det job og den rolle, den nye medarbejder skal udfylde. På den måde vil jeres nye medarbejder hurtigere føle sig sikker, hurtigere få skabt relationer i organisationen og dermed hurtigere kunne skabe og levere gode resultater.

10. Husk opfølgning efter opstart

Sørg for at afholde opstarts- og opfølgningsmøder med din nye medarbejder. Der kan ofte opstå undren og spørgsmål i begyndelsen. Opfølgningssamtaler kan være med til at skabe konsensus og få en eventuel undren ryddet af bordet.

 

Tjeklisten til den gode ansættelsesproces giver dig nogle gode råd til, hvordan du kommer i mål med den rigtige medarbejder. Har du brug for yderligere viden eller hjælp til at håndtere ansættelsesprocessen i din virksomhed, så tag fat i os, og få en helt uforpligtende samtale om mulighederne.

leo_mobil_closeup.jpg

Leo Oehlenschlæger
Partner og ekspert i leder-, medarbejder- og teamudvikling.

Kontakt mig direkte på 40 26 84 88


Nu forstår vi hinanden bedre i teamet
Vi ønskede at optimere samarbejdet i vores administration, og Leo Oehlenschlæger førte os gennem et fantastisk veltilrettelagt forløb, hvor vi lærte meget om hinanden i teamet. Der var et rigtigt fint miks af teori og øvelser, og det var spændende at høre om de forskellige adfærdstyper og vores sammensætning. Det gav os en bedre indsigt i, hvordan vi hver især arbejder og reagerer, og sammen med Leo fik vi fokus på de ting, der fungerer rigtig godt i teamet. Vi fik også i fællesskab lavet konkrete aftaler om, hvordan vi forbedrer de områder, hvor samarbejdet kan optimeres og styrkes. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger på forløbet med Leo, og det har været et meget fint arbejdsredskab i forhold til at opnå forståelse for hinanden og få et fælles fokus på, hvordan vi gør tingene endnu bedre.

Charlotte Larsen, administrationschef hos, INGVARD CHRISTENSEN

Vi kan alle sammen påvirke hinandens arbejdsdag positivt

 

Når man arbejder i det offentlige, er der nogle politiske beslutninger, som man ikke har indflydelse på. Det kan vi ikke ændre, men vi kan ændre den måde, vi håndterer beslutningerne på. Det er en af de vigtige tanker, vi tager med fra vores temadag om positiv psykologi ved René Oehlenschlæger. Vi havde 40 medarbejdere med, og efterfølgende fik jeg spontant masser af positive tilbagemeldinger på dagen med René. Jeg bruger også selv indhold fra kurset i min arbejdsdag og på mine kurser. En bonus var, at temadagen bragte vidt forskellige faggrupper sammen fra hele kommunen, og derfor er vores interne netværk blevet stærkere.

Uffe Hvidkær, HR-konsulent i, Nyborg Kommune

Vi fik den helt rette til jobbet

Frygten for at ansætte den forkerte fyldte en hel del, da vi skulle ansætte den næste medarbejder her hos Østergaards Auto. En mindre virksomhed som vores kan påvirkes voldsomt, hvis vi får den forkerte person indenfor døren. Leo Oehlenschlæger har været en lille investering i forhold til de udgifter og ubehagelige konsekvenser, der kan være forbundet med en fejlansættelse. Leo er god til at finde det rigtige match. Hos os handlede det for eksempel om at finde en, der var pligtopfyldende og ikke havde rod i tingene, en man kunne betro store værdier og i det hele taget stole på. Det har vi fået, og jeg følte mig helt tryg ved, at Leo testede kandidaterne og på den måde fandt frem til den helt rigtige medarbejder. Så kan jeg godt lide, at Leo kan finde på at ringe for at følge op på, om alt stadig er, som det skal være. Det giver plads til sparring og forbedringer. Han er ærlig – og det er jo det, man kan bruge til noget.

Mikkel Østergaard, Ejer hos, Østergaards Auto

Nu ser vi mulighederne i hverdagen 

Vi ville en positiv forandring i vores organisation, og derfor fik vi René Oehlenschlæger fra O2 til at lave en event om positiv psykologi for os. Der var en del korslagte arme til at begynde med, men de var væk efter ti minutter. René har en fantastisk energi, der smitter, og så har han en stærk faglighed og bruger konkrete eksempler, så han får alle med. Han fik virkelig åbnet op for sluserne og fik os til at lege, så den mellemmenneskelige relation mellem vores medarbejdere kom i spil. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger på eventen, og vi har fået gode værktøjer med til at se mulighederne i hverdagen.

Carsten Hansen, salgsdirektør i, Sanistål

Vi er blevet bedre til at hjælpe vores kunder

Vi ville gerne være et endnu bedre sted for vores kunder, så vi valgte et forløb med Leo Oehlenschlæger, og det viste sig bare at være spot on! Leo præsenterede indholdet, så det var lettilgængeligt og med stor humor. Alt var tæt knyttet til vores hverdag på hørecenteret, og jeg synes virkelig, at vi gennem indsigt har fået udsigt. Vi forstår nu hinandens personlighedsprofiler og kan derfor også arbejde meget mere effektivt sammen som team. Leo satte også profilerne i spil over for vores kundetyper, og vi har fået nogle gode redskaber til at forstå og dermed hjælpe vores kunder bedre. Det har været enkelt og effektivt, og i forhold til min bundlinje så er Leo alt for billig.

Jacob Spalding, teknisk audiolog og ejer af, Spalding

Det var vigtigt for os at finde en person, der ikke kun havde de faglige kvalifikationer, der er forbundet med jobbet, men også en person som passede ind og bidrage positivt til vores afdeling og kultur.  

Vi har fået den person – og det fungerer bare. 

Vi vil selv være den drivende kraft, når vi skal ansætte nye medarbejdere til vores afdeling. Vi er jo trods alt dem, der kender vores afdeling bedst. Det giver os stor værdi at være med i hele processen – helt fra A til Å. Men det betyder også, at vi selv står for udarbejdelse af stillingsopslag, gennemlæsning af ansøgninger og CV’er, udtagelse til og gennemførelse af interviews osv. Men ansættelser er ikke noget vi gør hver dag, og derfor er vi ikke eksperter indenfor området. For at kunne arbejde så målrettet og fokuseret som muligt, har vi benyttet os af Leo Oehlenschlæger som sparringspartner og rådgiver i forbindelse med rekrutteringen. Det har fungeret rigtig godt, optimeret og professionaliseret ansættelsesprocessen og gjort at vi har kunnet holde fokus, så vi har følt os mere sikre i valget af den kandidat vi havde brug for”.  

Søren Bagge, Københavns Professionshøjskole  Logo-Bahne_200px.png
  deloitte.jpg
  FOA1.0.png
  Københavnskommune.png
  Scantago2.0.png
  Svendwind1.2.png
  Ingvardchristensen.png
  KP-sort-baggrund-mindre_750x500px.jpg
  hk_stor.png
  cgi_logo.jpg
  novo-nordisk-logo-E12AFEBF5C-seeklog.png
  DSB-logo.png
  fanoe-kran-service.png
  IAT_image001.png
  3F_Logo_720x405.png
  BEC_logo_200px.png
  DSV-logo_100px.png
  naestvedkommune.png


Vil du vide mere?

Så kontakt os gerne for en uforpligtende samtale. Vi er altid klar til at rådgive og støtte op om jeres processer.

+4530220155 rene@o2.nu

Facebook LinkedIn