Vi fik den medarbejder vi ønskede os

Det var vigtigt for os at finde en person, der ikke kun havde de faglige kvalifikationer, der er forbundet med jobbet, men også en person som passede ind og bidrage positivt til vores afdeling og kultur.  

Vi har fået den person – og det fungerer bare. 

 

Da Søren Bagge fra Københavns Professionshøjskole skulle ansætte en ny chefkonsulent i sin afdeling, havde han brug for faglig sparring og rådgivning om processen. De ville selv varetage hele forløbet, men havde brug for en sparringspartner, der kunne være med til at sikre en målrettet, nuanceret og fokuseret proces og som kunne underbygge ansættelsesudvalgets arbejde med en grundig og dybdegående personanalyse. Her valgte de O2 som sparringspartner.  

 

Vil gerne selv drive ansættelsesprocessen 

Rekrutteringsfirmaer varetager ofte hele processen, og det har vi ikke lyst til eller brug for. Vi vil selv være den drivende kraft, når vi skal ansætte nye medarbejdere til vores afdeling. Vi er jo trods alt dem, der kender vores afdeling, dens medarbejder og kultur bedst. Vi ønsker selv at drive hele processen – helt fra A til Å. Det betyder også, at vi selv står for udarbejdelse af stillingsopslag, gennemlæsning af ansøgninger og CV’er, udtagelse til og gennemførelse af interviews osv. Men, ansættelser er ikke noget vi gør hver dag, og derfor vil vi rigtig gerne benytte os af processer og sparring, der kan støtte os i vores opgave, når vi ansætter nye medarbejdere. For at kunne arbejde  professionelt som muligt, har vi benyttet os af Leo Oehlenschlæger som sparringspartner og rådgiver i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det har, også denne gang, fungeret rigtig godt, optimeret og professionaliseret processen og gjort at vi har kunnet holde fokus, så vi har følt os mere sikre i valget af den kandidat til jobbet, som vi havde brug for.”  

 

Enkel og målrettet proces 

O2 arbejder efter en meget enkel – men også målrettet proces – som understøtter virksomhedernes egen ansættelsesproces. En målrettet ansættelsesproces skaber bedre vilkår for virksomheden selv, men også for ansøgerne og de kandidater, der skal til samtale.  

En god ansættelsesproces begynder med en klar job- og personprofil.

Den bedste profil skabes under forudsætning af, at man ved, hvem og hvad man har brug for. Denne viden fås ofte igennem medarbejdere og kollegaer. Derfor valgte de hos Københavns Professionshøjskole at sammensætte et ansættelsesudvalg. Udvalget bestod af Søren selv, en lederkollega og 2 af medarbejderne fra afdelingen. Den faglige profil blev udarbejdet af udvalget, og sammen med Leo udarbejdede de den ønskede personprofil. Den faglige og personlige profil har fungeret som ramme og vejviser i hele ansættelsesprocessen. 

Ansættelsesudvalget har været omdrejningspunktet i hele processen – både ift. udarbejdelse af stillingsopslag, gennemlæsning af ansøgninger og CV, udvælgelse og interviews af kandidater. Under hele processen, har det været udvalgets opgave at undersøge og vurdere om kandidaterne passede til profilen. 

 

De personlige kvalifikationer vægter højt 

”Når man er en del af teamet hos os, bidrager man hver især med sine faglige og personlige kvalifikationer. Vi tror på diversitet i vores team. Vi skal komplementere hinanden og bruge hinandens styrker på bedste vis. I ansættelsesudvalget fik vi hurtigt tunet os ind på, hvilke faglige kvalifikationer vi have brug for. Det var lidt sværere at finde frem til hvilke personlige egenskaber vedkommende skulle have og, ikke mindst, at afdække hvilke af de valgte kandidater, der kom tættest på vores ønsker med de personlige egenskaber. Men, med Leos hjælp fik vi også styr på dette. Ikke alene har Leo de rigtige værktøjer for at nå frem til, hvilke egenskaber den nye medarbejder skulle bidrage med i vores team, men han ved lige præcis, hvad han skal spørge os om og udfordre os på, så vi ikke ryger i fælden med at vælge en tro kopi af os selv.”  

 

Personligheds- og adfærdsprofiler 

Første samtale blev brugt til at få et billede af de faglige kvalifikationer og et overordnede billede af hvem, de var som personer. De personer, der umiddelbart virkede til at passe til job- og personprofilen gik videre til anden samtale. Forud for anden samtale skulle de udvalgte kandidater udarbejde en personligheds- og adfærdstest. 

Disse tests blev brugt som en meget væsentlig del af grundlaget for anden samtale. En personligheds- og adfærdstests viser bl.a. de personlige træk, styrker og drivkraft. Men den viser f.eks. også hvordan personen reagerer under pres og giver et billede af vedkommendes robusthed.  

”Vi gennemgik alle kandidaters profiler sammen med Leo, og uddybede her, hvilke områder vi skulle spørge ind til. Fordi disse personlighedsprofiler oftest rammer rigtig godt, kan det hurtigt blive det meget personligt. Derfor var det vigtigt at stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde. Her var Leo rigtig god. Han klædte os på til at stille de rigtige spørgsmål i samtalen, så vi kunne komme et spadestik dybere og få de gode svar i situationen.”  

 

Ingen ubehagelige overraskelser 

Personligheds- og adfærdstests er med til at give et dybdegående billede af, hvem kandidaten egentlig er og hvad, der er vigtigt for vedkommende. Testen kan ikke stå alene – men skal altid bakkes op af en opfølgende og uddybende samtale. Kandidaterne hos Københavns Professionshøjskole fik en kort introduktion til profilen af ansættelsesudvalget og efterfølgende muligheden for en mere dybdegående og uvildig gennemgang sammen med Leo.   

”Jeg er positivt overrasket over hvad denne test kan. Både vi, som virksomhed, og kandidaterne selv, fik øjne op for ting, der skulle dykkes mere ind i. Det har givet os en mulighed for at få be- eller afkræftet vores egne observationer, afdækket eventuelle tvivl og sparet os for ubehagelige overraskelser. Vi er kommet hele vejen rundt og føler, at vi har fået et godt kendskab til vores nye kollega. Vi er bestemt tilfredse og vil tage fat i O2 næste gang vi skal ansætte nye medarbejdere. 

 

Denne case er udarbejdet i samarbejde med Søren Bagge, Københavns Professionshøjskole. 

 

Vil du vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig til at ansætte den rigtige medarbejder første gang – så tag gerne fat i os, og få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder. 

leo_mobil_closeup.jpg

Leo Oehlenschlæger
Partner og ekspert i leder-, medarbejder- og teamudvikling.

Kontakt mig direkte på 40 26 84 88


Det var vigtigt for os at finde en person, der ikke kun havde de faglige kvalifikationer, der er forbundet med jobbet, men også en person som passede ind og bidrage positivt til vores afdeling og kultur.  

Vi har fået den person – og det fungerer bare. 

Vi vil selv være den drivende kraft, når vi skal ansætte nye medarbejdere til vores afdeling. Vi er jo trods alt dem, der kender vores afdeling bedst. Det giver os stor værdi at være med i hele processen – helt fra A til Å. Men det betyder også, at vi selv står for udarbejdelse af stillingsopslag, gennemlæsning af ansøgninger og CV’er, udtagelse til og gennemførelse af interviews osv. Men ansættelser er ikke noget vi gør hver dag, og derfor er vi ikke eksperter indenfor området. For at kunne arbejde så målrettet og fokuseret som muligt, har vi benyttet os af Leo Oehlenschlæger som sparringspartner og rådgiver i forbindelse med rekrutteringen. Det har fungeret rigtig godt, optimeret og professionaliseret ansættelsesprocessen og gjort at vi har kunnet holde fokus, så vi har følt os mere sikre i valget af den kandidat vi havde brug for”.  

Søren Bagge, Københavns Professionshøjskole

Vi er blevet bedre til at hjælpe vores kunder

Vi ville gerne være et endnu bedre sted for vores kunder, så vi valgte et forløb med Leo Oehlenschlæger, og det viste sig bare at være spot on! Leo præsenterede indholdet, så det var lettilgængeligt og med stor humor. Alt var tæt knyttet til vores hverdag på hørecenteret, og jeg synes virkelig, at vi gennem indsigt har fået udsigt. Vi forstår nu hinandens personlighedsprofiler og kan derfor også arbejde meget mere effektivt sammen som team. Leo satte også profilerne i spil over for vores kundetyper, og vi har fået nogle gode redskaber til at forstå og dermed hjælpe vores kunder bedre. Det har været enkelt og effektivt, og i forhold til min bundlinje så er Leo alt for billig.

Jacob Spalding, teknisk audiolog og ejer af, Spalding

Vi kan alle sammen påvirke hinandens arbejdsdag positivt

 

Når man arbejder i det offentlige, er der nogle politiske beslutninger, som man ikke har indflydelse på. Det kan vi ikke ændre, men vi kan ændre den måde, vi håndterer beslutningerne på. Det er en af de vigtige tanker, vi tager med fra vores temadag om positiv psykologi ved René Oehlenschlæger. Vi havde 40 medarbejdere med, og efterfølgende fik jeg spontant masser af positive tilbagemeldinger på dagen med René. Jeg bruger også selv indhold fra kurset i min arbejdsdag og på mine kurser. En bonus var, at temadagen bragte vidt forskellige faggrupper sammen fra hele kommunen, og derfor er vores interne netværk blevet stærkere.

Uffe Hvidkær, HR-konsulent i, Nyborg Kommune

Nu forstår vi hinanden bedre i teamet
Vi ønskede at optimere samarbejdet i vores administration, og Leo Oehlenschlæger førte os gennem et fantastisk veltilrettelagt forløb, hvor vi lærte meget om hinanden i teamet. Der var et rigtigt fint miks af teori og øvelser, og det var spændende at høre om de forskellige adfærdstyper og vores sammensætning. Det gav os en bedre indsigt i, hvordan vi hver især arbejder og reagerer, og sammen med Leo fik vi fokus på de ting, der fungerer rigtig godt i teamet. Vi fik også i fællesskab lavet konkrete aftaler om, hvordan vi forbedrer de områder, hvor samarbejdet kan optimeres og styrkes. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger på forløbet med Leo, og det har været et meget fint arbejdsredskab i forhold til at opnå forståelse for hinanden og få et fælles fokus på, hvordan vi gør tingene endnu bedre.

Charlotte Larsen, administrationschef hos, INGVARD CHRISTENSEN

Nu ser vi mulighederne i hverdagen 

Vi ville en positiv forandring i vores organisation, og derfor fik vi René Oehlenschlæger fra O2 til at lave en event om positiv psykologi for os. Der var en del korslagte arme til at begynde med, men de var væk efter ti minutter. René har en fantastisk energi, der smitter, og så har han en stærk faglighed og bruger konkrete eksempler, så han får alle med. Han fik virkelig åbnet op for sluserne og fik os til at lege, så den mellemmenneskelige relation mellem vores medarbejdere kom i spil. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger på eventen, og vi har fået gode værktøjer med til at se mulighederne i hverdagen.

Carsten Hansen, salgsdirektør i, Sanistål

Vi fik den helt rette til jobbet

Frygten for at ansætte den forkerte fyldte en hel del, da vi skulle ansætte den næste medarbejder her hos Østergaards Auto. En mindre virksomhed som vores kan påvirkes voldsomt, hvis vi får den forkerte person indenfor døren. Leo Oehlenschlæger har været en lille investering i forhold til de udgifter og ubehagelige konsekvenser, der kan være forbundet med en fejlansættelse. Leo er god til at finde det rigtige match. Hos os handlede det for eksempel om at finde en, der var pligtopfyldende og ikke havde rod i tingene, en man kunne betro store værdier og i det hele taget stole på. Det har vi fået, og jeg følte mig helt tryg ved, at Leo testede kandidaterne og på den måde fandt frem til den helt rigtige medarbejder. Så kan jeg godt lide, at Leo kan finde på at ringe for at følge op på, om alt stadig er, som det skal være. Det giver plads til sparring og forbedringer. Han er ærlig – og det er jo det, man kan bruge til noget.

Mikkel Østergaard, Ejer hos, Østergaards Auto  Logo-Bahne_200px.png
  deloitte.jpg
  FOA1.0.png
  Københavnskommune.png
  Scantago2.0.png
  Svendwind1.2.png
  Ingvardchristensen.png
  KP-sort-baggrund-mindre_750x500px.jpg
  hk_stor.png
  cgi_logo.jpg
  novo-nordisk-logo-E12AFEBF5C-seeklog.png
  DSB-logo.png
  fanoe-kran-service.png
  IAT_image001.png
  3F_Logo_720x405.png
  BEC_logo_200px.png
  DSV-logo_100px.png
  naestvedkommune.png


Vil du vide mere?

Så kontakt os gerne for en uforpligtende samtale. Vi er altid klar til at rådgive og støtte op om jeres processer.

+4530220155 rene@o2.nu

Facebook LinkedIn