Salgstræning for rådgivere

Ønsker I nye kunder og flere opgaver

Hvis I ønsker at skabe vækst via flere opgaver og nye kunder, vil et forløb om positiv udvikling om holdninger, adfærd og indtjening - fra ”snak” til resultater -  være interessant for jer.

 

Der kommer ikke mere af sig selv

Når opgaverne ikke kommer i den mængde, vi ønsker, skal virksomheden opbygge en organisation, der gør den i stand til at bevare nuværende kunder og opsøge ny potentielle kunder.

Ledelsens opgave er her at sikre virksomhedens eksistens og vækst gennem opsøgende rådgivning, som både sikrer fastholdelse af gode nuværende kunder og tilgang af nye kunder med interessante opgaver, der matcher virksomhedens kompetencer.

 

Når der ikke er interessante opgaver nok

Selv de bedste rådgivningshuse kan opleve, at mængden af opgaver svigter. Men selvom virksomheden har gode kunder, stor faglig viden og samtidig meget erfaring, kan de have svært ved selv at se, hvad det er, der sker. Her er det ledelsens ansvar at fjerne de barrierer, der gør, at rådgiverne ikke fungerer optimalt.

Det hviler også på ledelsens skuldre at skabe grundlag for den nødvendige opbakning, sparring og træning af rådgiverne.

 

Sådan gør vi i hovedtræk

Den fulde titel på forløbet er: "Fra ”snak” til resultater; holdninger, adfærd og indtjening med et individuelt fokus"

1) Vi kortlægger rådgivernes og virksomhedens profil for at skabe bevidsthed om uudnyttede potentialer til at bringe kunden i centrum og udvikle kundeporteføljen.

 

2) Vi arbejder med mindset, holdning og tillidsbaseret rådgivning.

 

3) Vi arbejder med branchetilpassede værktøjer, træning og dialog med repræsentanter fra markedet.

 

4) Vi hjælper med en handlingsplan, der fastholder og motiverer rådgiverne til at fokusere på det, der giver de ønskede resultater.

 

5) Vi sikrer, at den nye kultur og de nye vaner bliver implementeret

 

Rådgivning handler om tillid

Det er ikke altid den dygtigste rådgiver, der får og senere beholder opgaven eller kunden. Ofte sker det faktisk, at det er den rådgiver, der er bedre til at skabe gode relationer end rigtige løsninger, der bliver foretrukket.

For kunden vil valget af den gode forbindelse være en ulempe, fordi der er en reel fare for at vælge de knap så gode løsninger på baggrund af rådgiverens manglende viden.

For den dygtige rådgiver er det en ulempe at blive valgt fra på parametre, der intet har med solid faglig viden at gøre.

Hør mere i videoen om, hvad der efter vores mening er en åbenlyst god og rigtig løsning.

Leo - farve1.jpg

Leo Oehlenschlæger
Ilttilfører, partner, stifter

Leo træner enkeltpersoner i at blive bedre sælgere, teams i bedre service og samarbejde samt ledere i at motivere deres medarbejdere. ”Intet giver mig dybere tilfredsstillelse end at gøre en virkelig og blivende forskel i et team eller en afdeling – og allermest hos det enkelte menneske.”

Kontakt mig direkte på 40 26 84 88

  Landbrug og fødevare.png
  Ingvardchristensen.png
  Københavnskommune.png
  Businesscollegesyd2.0.png
  Dinbilpartner1.0.png
  Fros1.0.png
  Metropol4.0.png
  Scantago2.0.png
  Svendwind1.2.png
  Kertemindekommune1.0.png
  Styropack.png
  Fitnessworld.png
  Sanistål1.0.png
  Mentorit.png
  Vejenkommune1.0.png
  vordingborg_logo_pos.png
  Nyborkommune.png
  FOA1.0.png

- Tour de France til fordel for en verden uden sclerose

Danmarks hårdeste cykelløb