Brug styrker til at skabe resultater

Det giver den største energi og begejstring at lade medarbejdere – og sportsfolk for den sags skyld – arbejde med og træne i det, de er bedst til.

Når denne energi og begejstring så samtidig fører til højere produktivitet, øget kundetilfredshed og lavere medarbejder-omsætning, er grundlaget skabt for større effektivitet og dermed bedre bundlinje.

I Danmark har O2 brugt styrker og energi til at udvikle medarbejdere, teams og ledere hos blandt andre Frøs Herreds Sparekasse, Fitness World, Det Danske Spejderkorps og De Forenede Dampvaskerier.

 

Styrker, energi og drive

Hos O2 arbejder vi målrettet med medarbejdernes styrker, energi og drive.

Vi bruger en profil, der måler 24 karakterstyrker. Ved at bruge den bliver det tydeliggjort, hvilke opgaver der tilfører energi, og hvilke opgaver der koster energi.

Nu kan det lyde, som om medarbejdere aldrig mere skal arbejde med opgaver, de synes er kedelige, eller som tærer på energireserven.

Sådan er det naturligvis ikke. Men en fornuftig balance og en bedre arbejdsfordeling er med til at optimere teamet.

Styrkeprofilen kortlægger medarbejdernes styrker, og på den måde kan de rette arbejdsopgaver dirigeres til den rette medarbejder, så mange flere opgaver tilfører teamet energi.

Hvor meget af din tid investerer du i at tale med dine kolleger og medarbejdere om deres styrker?

Leo - farve1.jpg

Leo Oehlenschlæger
Ilttilfører, partner, stifter

Leo træner enkeltpersoner i at blive bedre sælgere, teams i bedre service og samarbejde samt ledere i at motivere deres medarbejdere. ”Intet giver mig dybere tilfredsstillelse end at gøre en virkelig og blivende forskel i et team eller en afdeling – og allermest hos det enkelte menneske.”

Kontakt mig direkte på 40 26 84 88

Kontakt - Rene1.jpg

René Oehlenschlæger
ilttilfører, partner

Forvent at opleve René som en passioneret formidler. Han deler sin viden på en inviterende og involverede måde, der giver deltagerne lyst, energi og den nødvendige information til at videreudvikle sig fagligt og personligt. Kort sagt har René evnen til at motivere og puste ilt i samarbejdskulturen.

Kontakt mig direkte på 30 22 01 55

Det er en styrke

Ærlighed, gruppeloyalitet, vedholdenhed, opfindsomhed, venlighed, videbegæroptimisme, selvkontrol.

Disse otte - og seksten yderligere karakterstyrker - værdsættes i alle kulturer verden over.

Det er personlige egenskaber, der generelt er værdsatte på tværs af alder, køn, landegrænser og kultur.
Brugen af dem, man har i overflod, giver én større engagement, mere energi og dermed større sandsynlighed for succes.

Styrker og forskningen

Videnskaben om positiv psykologi er studiet af psykologiske styrker og positive følelser. Den nye disciplin udgør et skift i professionel opmærksomhed fra ”Hvad er der galt med folk” til ”Hvad gør folk rigtigt”.

Som en del af bestræbelserne på at sikre området for positiv psykologi med viden- skabelige værktøjer til måling, dyrkning og vurdering af det positive i mennesker, introducerede Peterson og Seligman (2004) begrebet "karakterstyrker".

De to forskere foreslog "Values in action"-klassifikationen (VIA), et profilværktøj, der kan bruges til at identificere en persons foretrukne karakterstyrker.

  Logo-Bahne_200px.png
  deloitte.jpg
  FOA1.0.png
  Københavnskommune.png
  Scantago2.0.png
  Svendwind1.2.png
  Ingvardchristensen.png
  KP-sort-baggrund-mindre_750x500px.jpg
  hk_stor.png
  cgi_logo.jpg
  novo-nordisk-logo-E12AFEBF5C-seeklog.png
  DSB-logo.png
  fanoe-kran-service.png
  IAT_image001.png
  3F_Logo_720x405.png
  BEC_logo_200px.png
  DSV-logo_100px.png
  naestvedkommune.png

- Tour de France til fordel for en verden uden sclerose

Danmarks hårdeste cykelløb