O2 - Udvikler organisationer gennem mennesker
Ny ilt til mennesker og bundlinjer

Politik om beskyttelse af personoplysninger

www.o2.nu (”O2”, ”vi”, ”vores”, ”os”) er en online adgang for dig, der søger efter konsulenthjælp til din virksomhed eller dit team. Vi er konsulenter der holder foredrag og/eller laver temadage med dig og dine medarbejdere og kolleger. Du kan frit bevæge dig rundt på vores hjemmeside og få fodret din nysgerrighed uden.Du skal blot være opmærksom på, at vi benytter os af Google Analytics og din sessionsdata som fx din IP-adresse bliver lagret i vores database. Vi håber at du finder vores formidlinger interessante, og at du derfor skulle få lyst til at modtage vores nyhedsbreve. I den forbindelse, indsamler vi data på dig, og du kan nedenfor læse mere om, hvordan vi beskytter din data.

Oversigt

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver detaljeret vores politik og procedurer i forhold til indhentning, brug og videregivelse af dine oplysninger.

Vi forstår, at det kræver stor tillid fra din side at udlevere oplysninger online, og det tager vi meget alvorligt. Vi sikre derfor beskyttelsen og fortroligheden ad de personoplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, skriver til os eller når/hvis du indgår i et forløb med os.

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Sådan bruger vi dine personoplysninger
 3. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 5. Cookies og andre webteknologier
 6. Dine rettigheder
 7. Sådan beskytter vi dine personoplysninger
 8. Oplysninger om mindreårige
 9. Eksterne links
 10. Internationale overførsler af data
 11. Ændringer af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger
 12. Sådan kontakter du os

 

1. Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger betyder alle oplysninger om den enkelte, hvorfra denne person kan identificeres, fx elektroniske adresser, fødselsdato, adgangskode, telefonnummer og betalingsoplysninger. Det omfatter ikke oplysninger, hvor identiteten er fjernet (anonyme oplysninger).

Når du skriver dig op til vores nyhedsbrev indhenter vi kun få personoplysninger, nemlig dit navn og din mailadresse. Vi kan kun indhente den data, du selv giver os direkte. Hvis du vælger at indgå i et forløb sammen med os, vil vi ofte benytte os af en ekstern databehandler(leverandør), som vil videregive din data til os som dataansvarlige, men også som databehandlere. Denne data vil stadigt udelukkende bestå af den data, du har givet databehandleren og os direkte.

Du kan vælge ikke at give os nogen oplysninger, men visse oplysninger er nødvendigt for os at vide for, at du eksempelvis kan komme i kontakt med os eller indgå i vores forløb. Du kan heller ikke modtage vores nyhedsbreve, hvis ikke du giver os lov til at opbevare dine data.

 • Oplysninger, som du giver os: Som beskrevet nedenfor modtager og gemmer vi alle de oplysninger, som du angiver på vores website eller giver os på andre måder.
 • Oplysninger om andre: Det er muligt at indsende en anmodning om vores nyhedsbrev på vegne af andre. I dette tilfælde, skal du have vedkommendes samtykke til, at udlevere disse personoplysninger til os.
 • Oplysninger fra andre kilder: I forbindelse med et forløb med os, har vi indgået aftaler med vores databehandlere, hvor vi indhenter de givne oplysninger på dig.
  Når vi skal bruge en personlighedstest fra dig, laves denne via vores databehandler. Her genereres et link til at kunne tage testen. Dette link videresender vi til dig, og du vil herved give dine personoplysninger direkte til vores databehandler. Vores databehandler giver derefter os – og kun os, adgang til at indhente din givne data i en rapport version. Vi analyserer og behandler din rapport i forbindelse med teamsammensætninger, lederudvikling og personlig udvikling mv. 
 • Automatisk indhentning af oplysninger: Vi indhenter automatisk nogle oplysninger fra din computer eller mobilenhed, når du besøger vores hjemmeside. Vi indhenter fx dine sessionsdata, herunder din IP-adresse, den anvendte navigationssoftware og det henvisende website. Vi kan også indhente oplysninger om din internetaktivitet, som fx gennemset indhold, besøgte sider og søgninger. Vi indsamler fx data fra vores tilsendte nyhedsbreve angående hvem, der åbner vores breve og hvem, der klikker videre.

På www.o2.nu er der div. udtagelser, artikler samt billeder. Vi har på alle disse indhentet samtykke erklæring som er gemt i vores arkiv.

 

2. Sådan bruger vi dine personoplysninger

Vi bruger kun de personoplysninger, som vi indhenter om dig, til bestemte formål. Dette omfatter, at administrere din tilmelding, herunder at besvare eventuelle henvendelser, sende dig vores nyhedsbreve, bede om din samtykke til eventuelle billeder eller citater og at informere dig om ændringer af vores vilkår eller politik om beskyttelse af personlige oplysninger. 

Vi bruger kun dine personoplysninger inden for lovens rammer. Oftest bruger vi dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

 • Når vi skal sende dig nyhedsbreve.
 • Når vi skal have din samtykke.
 • Når vi skal imødekomme juridiske eller lovmæssige forpligtelser.
 • Når vi skal besvare dine henvendelser.

Hver gang du modtager et af vores nyhedsbrev, vil du få muligheden for at fortælle os, at du ikke længere ønsker at modtage dem.

 

3. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi er en lille virksomhed, og vi behandler selv al vores data. Vi har enkelte databehandlere, som hjælper os til dette, men det er behandlerne, der deler data med os. Vi deler data indhentet på anden vis med dem.

Hvis vi oplever følgende er under risiko, kan det ske vi ser det nødvendigt at dele dine data:

 • For at overholde legitime og håndhævelige stævninger, retskendelser eller andre juridiske processer, for at etablere eller udøve vores juridiske rettigheder, for at forsvare os mod retskrav, eller på anden måde påkrævet af loven. I sådanne tilfælde, forbeholder vi os ret til at fremføre eller frasige enhver juridisk indsigelse eller ret, der er til rådighed for os. 
 • For at undersøger, forebygge eller gribe ind over for ulovlige eller formodede ulovlige aktiviteter, for at beskytte og forsvare O2s, vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed og i forbindelse med vores brugsbetingelser eller andre aftaler. 
 • I forbindelse med en virksomhedstransaktion som fx frasalg, fusion, konsolidering eller salg af aktiviteter eller i det usandsynlige tilfælde af konkurs. 

Udover dette, vil du få besked når dine personoplysninger bliver delt med tredjepartere, og du vil have mulighed for at vælge, at vi ikke skal dele sådanne oplysninger.

 

4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålene, som vi indhentede dem, herunder med henblik på at opfylde ethvert juridisk, regnskabsmæssigt eller lovmæssigt krav.

For at fastsætte den relevante opbevaringsperiode for personoplysninger sammenholder vi mængden, typen og følsomheden af personlysningerne, den potentielle risiko for skade som resultat af uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, som behandler dine personoplysninger til, og om vi kan opfylde disse formål igennem andre midler, og de gældende lovkrav.

Vi beholder fx din mailadresse, telefonnummer, citater og billeder indtil du beder os om at slette denne data fra vores servere. Personlighedstests vil blive slettet efter 6 måneder, da disse ikke længere vil kunne opfylde deres formål herefter.

Hvis du ikke ønsker at vi kan gemme din personlighedstest i 6 måneder kan du oplyse dette i dataindsamlingsprocessen.

 

5. Cookies og andre web-baserede teknologier

Vi benytter os ikke af cookies, men som nævnt ovenfor, bruger vi Google Analytics og indhenter dine sesionsdata. Derudover, har vi opsat LinkedIn og Facebook Pixel.

 

6. Dine rettigheder

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og indsigelse. Nedenfor finder du flere detaljer og oplysninger om, hvordan og hvornår du kan udøve dine rettigheder. Vi vil besvare din henvendelse indenfor en måned, men vi har ret til at forlænge denne periode med to måneder.

I overensstemmelse med gældende lovgivning kan du have følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger:

 • Ret til at få indsigt i dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, og for at kontrollere, at vi behandler dem på lovlig vis. 
 • Ret til at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, hvis de er forkerte. Du kan også supplere eventuelle mangelfulde personoplysninger, som vi har, under hensyntagen til behandlingens formål. 
 • Ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis:
  • Dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, som vi indhentede eller behandlede dem til. 
  • Du trækker dit samtykke tilbage, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, og ingen andre retsgrundlag findes. 
  • Du har indsigelser imod behandlingen af dine personoplysninger, og vi ikke har et tilsidesættende retsgrundlag for behandlingen. 
  • Dine personoplysninger behandles på ulovlig vis.
  • Dine personoplysninger skal slettes for at overholde en lovbestemt forpligtelse. 
 • Ret til indsigelse over for behandling af dine personoplysninger. Vi vil efterkomme din anmodning, medmindre vi har en overbevisende tilsidesættende lovbestemt interesse for behandlingen, eller vi er nødt til at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger for, at et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.
 • Retten til at begrænse behandling af personoplysninger, hvis:
  • Nøjagtigheden af dine personoplysninger bestrides af dig, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
  • Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses.
  • Vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Du har gjort indsigelse mod behandling, i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.
 • Ret til dataportabilitet. Du kan anmode om at modtage de personoplysninger, der har med dig at gøre. Du kan også anmode om, at vi sender disse personoplysninger til en tredjepart, hvor det er muligt. Du har kun denne ret, hvis det angår personoplysninger, som du har givet til os, behandlingen er baseret på samtykke eller nødvendig for at gennemføre en kontrakt mellem dig og os, og behandling foretages automatisk.
 • Du kan udøve flere af dine rettigheder i afsnittet om personoplysninger under din konto. For at udøve dine andre rettigheder kan du indgive en anmodning via e-mail til rene@o2.nu

  Du skal ikke betale et gebyr for at få adgang til dine personoplysninger (eller for at udøve nogle af de øvrige rettigheder, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger). Vi opkræver dog muligvis et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er tydeligt ubegrundet, sker gentagne gange eller er for omfattende.

  Vi får muligvis brug for at anmode om bestemte oplysninger fra dig for at bekræfte din identitet og sikre din ret til at opnå adgang til dine personoplysninger (eller til at udøve nogle af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke sendes til en person, som har ikke ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at anmode om yderligere oplysninger i forbindelse med din anmodning for at kunne besvare din anmodning hurtigere.

 

7. Sådan beskytter vi dine personoplysninger

Vi vil have, at du skal føle dig tryg ved at bruge O2, og vi bestræber os på at beskytte de personoplysninger, som vi indhenter. Selvom intet website kan garantere for ufejlbarlig sikkerhed, har vi implementeret og vedligeholder relevante fysiske, administrative, tekniske og organisatoriske procedurer for at beskytte de personoplysninger, som du giver os, imod uautoriseret eller ulovlig adgang, offentliggørelse og uforsætlig tab, skade, ændring eller ødelæggelse.

Vi opbevarer dine data i vores arkiv på vores Microsoft office365 løsning.

 

8. Oplysninger om mindreårige

O2 er et website for det brede publikum og tilbyder ikke tjenester, som er henvendt til børn. Vi indhenter ikke med overlæg oplysninger om mindreårige. Hvis en person, som vi ved er under 13 år, sender personoplysninger til os, sletter eller tilintetgør vi sådanne oplysninger inden for en rimelig tidsramme.

 

9. Eksterne links

Vores website kan indeholde links til tredjepartswebsites, plug-ins og applikationer. Hvis du besøger andre websites fra linkene på vores website, indhenter eller deler ejerne af disse websites muligvis oplysninger om dig. Disse oplysninger vil blive anvendt af dem i henhold til deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der kan være anderledes end vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi har ikke kontrol over disse tredjepartswebsites og anbefaler, at du undersøger disse andre websites politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at forstå deres procedurer for indhentning, brug og videregivelse af personoplysninger.

 

10. Internationale overførsler af data

Få af vores underdatabehandlere er baseret i udlandet, og din data vil derfor blive overført til os fra et land, som ikke er inkluderet i Europa-Kommissionen. Men da vi er i et land, som Europa-Kommissionen har fastslået yder et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse, vil overførslen underlægges standardkontraktbestemmelserne fra Europa-Kommissionen eller ved at implementere andre relevante grænseoverskridende overførselsløsninger, der yder tilstrækkelig beskyttelse.

Ved at bruge vores tjenester er du indforstået med, at dine personoplysninger kan blive overført til vores faciliteter, som beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

11. Ændringer af denne politik om beskyttelse af personoplysninger

O2 kan til enhver tid ændre eller redigere denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi noterer datoen, hvor opdateringer senest blev foretaget i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger nederst på den første side i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og alle opdateringer træder i kraft, når de offentliggøres. Vi giver vores kunder besked om væsentlige ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, som du har angivet, eller ved at offentliggøre en tydelig meddelelse på vores website. Vi opfordrer dig til at vende tilbage til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden for at gennemse den mest aktuelle version.

 

12. Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål til eller klager over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på rene@o2.nu. Du kan også have ret til at indsende en klage til tilsynsmyndigheden om måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Vi ville dog sætte pris på muligheden for at tage hånd om dine problemer, inden du kontakter tilsynsmyndigheden, så kontakt os venligst først.

Vores kontaktoplysninger er som følger:

Oehlenschlæger I/S

Sylvestervej 58

6710 Esbjerg V. 

CVR: 33313683

leo_mobil_closeup.jpg

Leo Oehlenschlæger
Partner og ekspert i leder-, medarbejder- og teamudvikling.

Kontakt mig direkte på 40 26 84 88

rene_closeup_mobil.jpg

René Oehlenschlæger
Partner og konsulent med speciale i positiv psykologi

Kontakt mig direkte på 30 22 01 55


Nu forstår vi hinanden bedre i teamet
Vi ønskede at optimere samarbejdet i vores administration, og Leo Oehlenschlæger førte os gennem et fantastisk veltilrettelagt forløb, hvor vi lærte meget om hinanden i teamet. Der var et rigtigt fint miks af teori og øvelser, og det var spændende at høre om de forskellige adfærdstyper og vores sammensætning. Det gav os en bedre indsigt i, hvordan vi hver især arbejder og reagerer, og sammen med Leo fik vi fokus på de ting, der fungerer rigtig godt i teamet. Vi fik også i fællesskab lavet konkrete aftaler om, hvordan vi forbedrer de områder, hvor samarbejdet kan optimeres og styrkes. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger på forløbet med Leo, og det har været et meget fint arbejdsredskab i forhold til at opnå forståelse for hinanden og få et fælles fokus på, hvordan vi gør tingene endnu bedre.

Charlotte Larsen, administrationschef hos, INGVARD CHRISTENSEN

Vi er blevet bedre til at hjælpe vores kunder

Vi ville gerne være et endnu bedre sted for vores kunder, så vi valgte et forløb med Leo Oehlenschlæger, og det viste sig bare at være spot on! Leo præsenterede indholdet, så det var lettilgængeligt og med stor humor. Alt var tæt knyttet til vores hverdag på hørecenteret, og jeg synes virkelig, at vi gennem indsigt har fået udsigt. Vi forstår nu hinandens personlighedsprofiler og kan derfor også arbejde meget mere effektivt sammen som team. Leo satte også profilerne i spil over for vores kundetyper, og vi har fået nogle gode redskaber til at forstå og dermed hjælpe vores kunder bedre. Det har været enkelt og effektivt, og i forhold til min bundlinje så er Leo alt for billig.

Jacob Spalding, teknisk audiolog og ejer af, Spalding

Vi fik den helt rette til jobbet

Frygten for at ansætte den forkerte fyldte en hel del, da vi skulle ansætte den næste medarbejder her hos Østergaards Auto. En mindre virksomhed som vores kan påvirkes voldsomt, hvis vi får den forkerte person indenfor døren. Leo Oehlenschlæger har været en lille investering i forhold til de udgifter og ubehagelige konsekvenser, der kan være forbundet med en fejlansættelse. Leo er god til at finde det rigtige match. Hos os handlede det for eksempel om at finde en, der var pligtopfyldende og ikke havde rod i tingene, en man kunne betro store værdier og i det hele taget stole på. Det har vi fået, og jeg følte mig helt tryg ved, at Leo testede kandidaterne og på den måde fandt frem til den helt rigtige medarbejder. Så kan jeg godt lide, at Leo kan finde på at ringe for at følge op på, om alt stadig er, som det skal være. Det giver plads til sparring og forbedringer. Han er ærlig – og det er jo det, man kan bruge til noget.

Mikkel Østergaard, Ejer hos, Østergaards Auto

Nu ser vi mulighederne i hverdagen 

Vi ville en positiv forandring i vores organisation, og derfor fik vi René Oehlenschlæger fra O2 til at lave en event om positiv psykologi for os. Der var en del korslagte arme til at begynde med, men de var væk efter ti minutter. René har en fantastisk energi, der smitter, og så har han en stærk faglighed og bruger konkrete eksempler, så han får alle med. Han fik virkelig åbnet op for sluserne og fik os til at lege, så den mellemmenneskelige relation mellem vores medarbejdere kom i spil. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger på eventen, og vi har fået gode værktøjer med til at se mulighederne i hverdagen.

Carsten Hansen, salgsdirektør i, Sanistål

Det var vigtigt for os at finde en person, der ikke kun havde de faglige kvalifikationer, der er forbundet med jobbet, men også en person som passede ind og bidrage positivt til vores afdeling og kultur.  

Vi har fået den person – og det fungerer bare. 

Vi vil selv være den drivende kraft, når vi skal ansætte nye medarbejdere til vores afdeling. Vi er jo trods alt dem, der kender vores afdeling bedst. Det giver os stor værdi at være med i hele processen – helt fra A til Å. Men det betyder også, at vi selv står for udarbejdelse af stillingsopslag, gennemlæsning af ansøgninger og CV’er, udtagelse til og gennemførelse af interviews osv. Men ansættelser er ikke noget vi gør hver dag, og derfor er vi ikke eksperter indenfor området. For at kunne arbejde så målrettet og fokuseret som muligt, har vi benyttet os af Leo Oehlenschlæger som sparringspartner og rådgiver i forbindelse med rekrutteringen. Det har fungeret rigtig godt, optimeret og professionaliseret ansættelsesprocessen og gjort at vi har kunnet holde fokus, så vi har følt os mere sikre i valget af den kandidat vi havde brug for”.  

Søren Bagge, Københavns Professionshøjskole

Vi kan alle sammen påvirke hinandens arbejdsdag positivt

 

Når man arbejder i det offentlige, er der nogle politiske beslutninger, som man ikke har indflydelse på. Det kan vi ikke ændre, men vi kan ændre den måde, vi håndterer beslutningerne på. Det er en af de vigtige tanker, vi tager med fra vores temadag om positiv psykologi ved René Oehlenschlæger. Vi havde 40 medarbejdere med, og efterfølgende fik jeg spontant masser af positive tilbagemeldinger på dagen med René. Jeg bruger også selv indhold fra kurset i min arbejdsdag og på mine kurser. En bonus var, at temadagen bragte vidt forskellige faggrupper sammen fra hele kommunen, og derfor er vores interne netværk blevet stærkere.

Uffe Hvidkær, HR-konsulent i, Nyborg Kommune  Logo-Bahne_200px.png
  deloitte.jpg
  FOA1.0.png
  Københavnskommune.png
  Scantago2.0.png
  Svendwind1.2.png
  Ingvardchristensen.png
  KP-sort-baggrund-mindre_750x500px.jpg
  hk_stor.png
  cgi_logo.jpg
  novo-nordisk-logo-E12AFEBF5C-seeklog.png
  DSB-logo.png
  fanoe-kran-service.png
  IAT_image001.png
  3F_Logo_720x405.png
  BEC_logo_200px.png
  DSV-logo_100px.png
  naestvedkommune.png


Vil du vide mere?

Så kontakt os gerne for en uforpligtende samtale. Vi er altid klar til at rådgive og støtte op om jeres processer.

+4530220155 rene@o2.nu

Facebook LinkedIn