Den gode hverdag – en case

Et team ønsker at genskabe en god hverdag. Samarbejdet og trivslen har udviklet sig i en skæv retning med stigende sygefravær, øget antal fejl, dårlig stemning, flere opsigelser og så videre. 

Et team ønsker at genskabe en god hverdag. Samarbejdet og trivslen har udviklet sig i en skæv retning med stigende sygefravær, øget antal fejl, dårlig stemning, flere opsigelser og så videre. 

Udfordringer i teamet

O2 gennemfører en undersøgelse i teamet, som viser os, at her er rum for forbedring inden for områder som samarbejde og håndtering af konflikter, fælles mål, tillid og retfærdighed. 

I fællesskab udarbejder teamet en række forslag til forbedringer på de problematiske områder og bliver enige om et sæt overordnede spilleregler: 

  • Genskabe den gode hverdag i teamet.
  • Beskytte teamet mod tilbagefald.
  • Ændre situationer i teamet til det bedre og samtidig udvikle relationerne positivt kollegerne imellem.

Ingenting kommer af sig selv – der skal arbejdes med det igen og igen

Varige forbedringer

Kun at opnå enighed om en plan er bare ikke altid nok. Måske aftalerne alligevel ikke er fuldt ud accepteret af alle; måske alle alligevel ikke går helt i samme takt. 

Derfor nedsætter teamet en projektgruppe, der får til opgave at sikre, at aftalen bliver implementeret. Og projektgruppen får travlt, for der er brug for at ændre vaner og indføre (nye) produkter. 

Det er vigtigt for teamet at holde fast i ønsket om at fastholde den gode hverdag, som alle ønsker og har sagt ja til.

Den gode hverdag er blevet bedre og bedre – også i fritiden

Via projektet ‘Den gode hverdag’ kører medarbejdernes hverdag nu godt igen. Projektgruppen spiller en vigtig rolle ved at være aktiv og arrangere tiltag eller events fx i personaleforeningen, aktiviteter i forbindelse med højtider eller ferier, hverdagsarrangementer som en biograftur, udflugter med deltagelse af ægtefæller og så videre.

Slå en positiv tone an 

Skal vi gøre en forskel for jer?

Book en uforpligtende samtale, så vi kan finde ud af, om der er et match. 

Forløs de menneskelige og kommercielle potentialer med positiv psykologi