Fra MUS til SUS

Inspiration til at gennemføre styrkebaserede
udviklingssamtaler

Insprationsmateriale til at gennemføre SUS

Inspirationsmateriale til at gennemføre styrkebaserede
udviklingssamtaler, der er udarbejdet af René Oehlenschlæger, som er ekspert i positiv psykologi.

Forløs de menneskelige og kommercielle potentialer med positiv psykologi