Et godt match!

Et vellykket forløb med et godt resultat

Hos FOF-Vest, der er et travlt sted med masser af aftenskoleaktiviteter og forberedende voksenundervisning (FVU) i kommunerne Esbjerg, Varde og Fanø, er forstanderen i den grad omdrejningspunktet. Så da forstanderen sagde op, var bestyrelsen klar over, at der skulle handles hurtigt, så en ny forstander kunne være klar, inden den tidligere havde sidste arbejdsdag.

I bestyrelsen var der enighed om, at det ville være en fordel at få hjælp udefra til ansættelsesprocessen – og i den forbindelse at vælge en lokal rekrutteringsrådgiver med en god fornemmelse for det lokale område og kandidatfelt. Et bestyrelsesmedlem havde hørt om Leo Oehlenschlæger/O2, og han var heldigvis hurtigt klar til at komme med på banen.

En hjælp undervejs i processen

På det indledende møde med ansættelsesudvalget, der bestod af fire bestyrelsesmedlemmer, en lærerrepræsentant og en medarbejderrepræsentant, handlede det om afklaring af ønsker og en køre- og tidsplan for den videre proces.

– Med så mange i ansættelsesudvalget var det en fordel at have Leo med, så han kunne styre slagets gang og stille spørgsmålene – både ved de indledende møder og til selve ansættelsessamtalen, fortæller Henning Kjærgaard, bestyrelsesformand for FOF-Vest.

Til mødet med ansættelsesudvalget medbragte Leo en række spørgsmål, der skulle hjælpe bestyrelsen med at spore sig ind på, hvordan den nye forstander skulle være, hvilke kompetencer der var brug for, og hvilken profil der ville være den rigtige. Ud fra snakken omkring bordet og de trufne beslutninger gik Leo hjem og lavede en ’ønskeprofil’ på den nye forstander. En profil, der kunne bruges som et pejlemærke i det videre forløb. 

En erfaren mand med til ansættelsessamtalen

Da ansøgningerne begyndte at komme ind, læste Leo med. Og selvom han gav sin mening til kende ved det næste møde, hvor der skulle udvælges kandidater til samtale, understregede han samtidig, at det jo var bestyrelsens valg.

– For os i bestyrelsen var det især en fordel at have Leo med til ansættelsessamtalen, så han kunne forberede spørgsmål, stille spørgsmålene undervejs, så alt blev afdækket, og lede hele samtalen fra start til slut. Han har jo prøvet det mange gange før, siger Henning Kjærgaard.

Bestyrelsen valgte i første omgang kun at indkalde én kandidat til samtale. Heldigvis viste det sig at være det helt rigtige valg, og en ansættelseskontrakt blev hurtigt underskrevet. Efter samtalen lavede Leo en profiltest af kandidaten og gav kandidaten en tilbagemelding på resultatet. Bestyrelsen fik også en tilbagemelding, og her kunne Leo fortælle, at testen faktisk viste sig at passe næsten fuldstændigt med bestyrelsens ’ønskeprofil’ for en forstander. Altså et godt match! 

God og kompetent rådgivning

Alt i alt gik forløbet, som det skulle: FOF-Vest fik ansat en god, ny forstander inden for den ønskede tidsramme, og uden at honoraret til rekrutteringsrådgiveren slog bunden helt ud af kassen. Bestyrelsesformand Henning Kjærgaard vil da heller ikke tøve med at anbefale Leo til andre:

– Vi føler, at vi har fået god og kompetent rådgivning og sparring undervejs i processen – ikke en færdig løsning, men noget, der var tilpasset os og vores behov. Og skulle vi få brug for hjælp en anden gang, kunne vi da sagtens finde på at ringe til Leo.

Leo kiggede også lige forbi til goddag- og farvelreceptionen for den nye og den gamle forstander – og på den måde blev forløbet godt rundet af og cirklen sluttet for denne gang.

Har du brug for hjælp til rekruttering?

Vil du høre mere om muligheden for at få sparring og hjælp til rekrutteringsprocessen, så er du meget velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak.

Skal vi gøre en forskel for jer?

Book en uforpligtende samtale, så vi kan finde ud af, om der er et match. 

Forløs de menneskelige og kommercielle potentialer med positiv psykologi