Vi fik den medarbejder, vi ønskede os

Det var vigtigt for os at finde en person, der ikke kun havde de faglige kvalifikationer, der er forbundet med jobbet, men også en person som passede ind og bidrage positivt til vores afdeling og kultur.  

Vi har fået den person – og det fungerer bare. 

 Da Søren Bagge fra Københavns Professionshøjskole skulle ansætte en ny chefkonsulent i sin afdeling, havde han brug for faglig sparring og rådgivning om processen. De ville selv varetage hele forløbet, men havde brug for en sparringspartner, der kunne være med til at sikre en målrettet, nuanceret og fokuseret proces og som kunne underbygge ansættelsesudvalgets arbejde med en grundig og dybdegående personanalyse. Her valgte de O2 som sparringspartner.  

 Vil gerne selv drive ansættelsesprocessen 

”Rekrutteringsfirmaer varetager ofte hele processen, og det har vi ikke lyst til eller brug for. Vi vil selv være den drivende kraft, når vi skal ansætte nye medarbejdere til vores afdeling. Vi er jo trods alt dem, der kender vores afdeling, dens medarbejder og kultur bedst. Vi ønsker selv at drive hele processen – helt fra A til Å. Det betyder også, at vi selv står for udarbejdelse af stillingsopslag, gennemlæsning af ansøgninger og CV’er, udtagelse til og gennemførelse af interviews osv. Men, ansættelser er ikke noget vi gør hver dag, og derfor vil vi rigtig gerne benytte os af processer og sparring, der kan støtte os i vores opgave, når vi ansætter nye medarbejdere. For at kunne arbejde så professionelt som muligt, har vi benyttet os af Leo Oehlenschlæger som sparringspartner og rådgiver i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det har, også denne gang, fungeret rigtig godt, optimeret og professionaliseret processen og gjort at vi har kunnet holde fokus, så vi har følt os mere sikre i valget af den kandidat til jobbet, som vi havde brug for.”  

 Enkel og målrettet proces 

O2 arbejder efter en meget enkel – men også målrettet proces – som understøtter virksomhedernes egen ansættelsesproces. En målrettet ansættelsesproces skaber bedre vilkår for virksomheden selv, men også for ansøgerne og de kandidater, der skal til samtale.  

En god ansættelsesproces begynder med en klar job- og personprofil.

Den bedste profil skabes under forudsætning af, at man ved, hvem og hvad man har brug for. Denne viden fås ofte igennem medarbejdere og kollegaer. Derfor valgte de hos Københavns Professionshøjskole at sammensætte et ansættelsesudvalg. Udvalget bestod af Søren selv, en lederkollega og 2 af medarbejderne fra afdelingen. Den faglige profil blev udarbejdet af udvalget, og sammen med Leo udarbejdede de den ønskede personprofil. Den faglige og personlige profil har fungeret som ramme og vejviser i hele ansættelsesprocessen. 

Ansættelsesudvalget har været omdrejningspunktet i hele processen – både ift. udarbejdelse af stillingsopslag, gennemlæsning af ansøgninger og CV, udvælgelse og interviews af kandidater. Under hele processen, har det været udvalgets opgave at undersøge og vurdere om kandidaterne passede til profilen. 

 De personlige kvalifikationer vægter højt 

”Når man er en del af teamet hos os, bidrager man hver især med sine faglige og personlige kvalifikationer. Vi tror på diversitet i vores team. Vi skal komplementere hinanden og bruge hinandens styrker på bedste vis. I ansættelsesudvalget fik vi hurtigt tunet os ind på, hvilke faglige kvalifikationer vi have brug for. Det var lidt sværere at finde frem til hvilke personlige egenskaber vedkommende skulle have og, ikke mindst, at afdække hvilke af de valgte kandidater, der kom tættest på vores ønsker med de personlige egenskaber. Men, med Leos hjælp fik vi også styr på dette. Ikke alene har Leo de rigtige værktøjer for at nå frem til, hvilke egenskaber den nye medarbejder skulle bidrage med i vores team, men han ved lige præcis, hvad han skal spørge os om og udfordre os på, så vi ikke ryger i fælden med at vælge en tro kopi af os selv.”  

 Personligheds- og adfærdsprofiler 

Første samtale blev brugt til at få et billede af de faglige kvalifikationer og et overordnede billede af hvem, de var som personer. De personer, der umiddelbart virkede til at passe til job- og personprofilen gik videre til anden samtale. Forud for anden samtale skulle de udvalgte kandidater udarbejde en personligheds- og adfærdstest. 

Disse tests blev brugt som en meget væsentlig del af grundlaget for anden samtale. En personligheds- og adfærdstests viser bl.a. de personlige træk, styrker og drivkraft. Men den viser f.eks. også hvordan personen reagerer under pres og giver et billede af vedkommendes robusthed.  

”Vi gennemgik alle kandidaters profiler sammen med Leo, og uddybede her, hvilke områder vi skulle spørge ind til. Fordi disse personlighedsprofiler oftest rammer rigtig godt, kan det hurtigt blive det meget personligt. Derfor var det vigtigt at stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde. Her var Leo rigtig god. Han klædte os på til at stille de rigtige spørgsmål i samtalen, så vi kunne komme et spadestik dybere og få de gode svar i situationen.”  

 

Ingen ubehagelige overraskelser 

Personligheds- og adfærdstests er med til at give et dybdegående billede af, hvem kandidaten egentlig er og hvad, der er vigtigt for vedkommende. Testen kan ikke stå alene – men skal altid bakkes op af en opfølgende og uddybende samtale. Kandidaterne hos Københavns Professionshøjskole fik en kort introduktion til profilen af ansættelsesudvalget og efterfølgende muligheden for en mere dybdegående og uvildig gennemgang sammen med Leo.   

”Jeg er positivt overrasket over hvad denne test kan. Både vi, som virksomhed, og kandidaterne selv, fik øjne op for ting, der skulle dykkes mere ind i. Det har givet os en mulighed for at få be- eller afkræftet vores egne observationer, afdækket eventuelle tvivl og sparet os for ubehagelige overraskelser. Vi er kommet hele vejen rundt og føler, at vi har fået et godt kendskab til vores nye kollega. Vi er bestemt tilfredse og vil tage fat i O2 næste gang vi skal ansætte nye medarbejdere.” 

 Denne case er udarbejdet i samarbejde med Søren Bagge, Københavns Professionshøjskole. 

 Vil du vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig til at ansætte den rigtige medarbejder første gang – så tag gerne fat i os, og få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder. 

Skal vi gøre en forskel for jer?

Book en uforpligtende samtale, så vi kan finde ud af, om der er et match. 

Forløs de menneskelige og kommercielle potentialer med positiv psykologi