Profilværktøjer og IQ måleredskaber

Profilværktøjer og IQ måleredskaber

Uanset hvilken opgave vi påtager os – hvad enten det handler om rekrutteringsrådgivning, leder- og medarbejderudvikling, coaching eller træning, – ved vi at alle opgaver er unikke. Unikke opgaver kræver unikke tilgange og løsninger. Derfor er det vigtigt for os, at vi har de rette værktøjer til opgaven.

Nedenfor finder du de redskaber vi arbejder med i forbindelse med rekruttering og udvikling. Alle kan hver især noget – og forskellige kombinationer af værktøjerne kan også noget hver især.

Vi er uddannede og certificerede i brugen af alle de værktøjer vi bruger.

e-interpersonal – Ideel til udvikling og rekruttering på et operationelt og taktisk niveau

e-interpersonal er en personprofil, der giver et indblik i en persons adfærd og præferencer. Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer, men du vil samtidig opleve, at e-interpersonal er mere detaljeret og nuanceret. Det gør den særlig velegnet til både rekruttering og medarbejderudvikling.

I dette profilværktøj anvendes der, ligesom i DISC, de fire grundlæggende farver. I modsætning til DISC, som kun viser 4 karaktertræk, viser e-interpersonal 8 karaktertræk. Det giver et klarere og mere nuanceret billede af personen.

Med e-interpersonal profilen kan du også afdække robusthed og grit. Disse to ting kan være helt essentielle parametre i forbindelse med f.eks. en ansættelse. Grit giver en indikation af vedholdenhed og ambition, som begge er vigtige indikatorer for jobsucces. E-interpersonal giver også et billede af personens robusthed – dvs. et billede af, hvordan kandidaten håndterer pres og stres.

Hos O2 bruger vi typisk e-interpersonal i forbindelse med rekrutteringsrådgivning, leder- og medarbejderudvikling, coaching og personlig udvikling og til at styrke samarbejde og kommunikationen i teams eller organisationen generelt.

 

e-fivefactor – Ideel til leder- og specialistniveau – en særlig dybdegående og præcis personprofil

e-fivefactor er det mest omfattende profilværktøj vi anvender – og den afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk med dybdegående beskrivelser samt indsigt i skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer.

Profilen giver en bred viden om kandidatens personlighed og et meget dybt kendskab til dennes adfærd og hvordan vedkommende agerer. Derfor er e-fivefactor profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau, hvor der ikke er råd til at sætte den forkerte kandidat på posten.

Lige som ved e-interpersonal, afdækker e-fivefactor også robusthed og grit.

Rapporten til e-fivefactor bruger grafiske elementer, som gør værktøjet let at arbejde med i praksis – selv om den indeholder en meget stor mængde om testpersonen. Denne rapport giver dig viden om personens personlighedstræk og adfærdsmønstre, afdækker succesfaktorer, identificerer risikofaktorer og giver dig indsigt i personens skyggesider – og ikke mindst, integritet.

Hos O2 bruger vi e-fivefactor i forbindelse med rekruttering af de lidt tungere stillinger, så som ledere og specialister. I stillinger som disse, kan en fejlansættelse nemlig være så graverende, at det er vigtigt at få vendt alle væsentlige detaljer inden en ansættelse. Derudover bruger vi det som et redskab til udvikling på ledelsesniveau.   

IQ Potential – en præcis og valid IQ-test

Det skarpe øje vil her opdage, at i dette tilfælde kalder vi faktisk værktøjet for en test. For det er en reel test, der viser en persons færdigheder. I modsætning til person- og profilværktøjer, er der i IQ-testene et rigtigt og forkert svar.

IQ-tests er en af de mest sikre metoder til at forudsige succes i en jobmæssig sammenhæng. Forskningen viser, at personer med en høj IQ-score lærer mere og hurtigere end personer med en lavere IQ-score. Jobs med betydelig kompleksitet stiller højere krav til intelligens og evnen til at lære, mens jobs med lavere kompleksitet og mere rutinemæssige opgaver stiller lavere krav til intelligens.

Anvendelsen af IQ-tests er derfor mest relevant i jobs med højere kognitive krav, mens behovet mindskes ved stillinger, hvor disse krav er lavere.

IQ Potential måler på flydende intelligens – og krystallisseret intelligens. Flydende intelligens afdækker evnen til at kunne tænke abstrakt og løse komplekse og logiske opgaver, mens måling af krystalliseret intelligens afdækker færdigheder som ordforråd, sproglig kunnen og regnefærdigheder.

Hos O2 bruger vi typisk IQ Potential, når vores kunder skal ansætte en ny medarbejder til en stilling med en høj grad af kompleksitet. F.eks. ledere eller specialister. Til stillinger som disse, kombinerer vi de to værktøjer: e-fivefactor og IQ Potential. På den måde får vi et rigtig godt billede af både personen og dennes færdigheder.

 Saleskey

SalesKey er et omfattende rekrutterings- og udviklingsværktøj til salgspersonale. Dette værktøj fokuserer på sælgerens indstilling til jobbet samt deres evne til at udnytte sit personlige potentiale til at opnå gode resultater for såvel sig selv, som for virksomheden.  SalesKey tager udgangspunkt i 4 relevante niveauer, som måler på:

1 – Salgsparathed: Fortæller om energi i salgsarbejdet, målorientering, salgsinitiativ, salgsidentitet og villighed til at tage risiko.

2 – Træningsmodtagelighed: Her ses på sælgerens nuværende viden om salgsprocesser, og hvor motiveret sælgeren er for at modtage yderligere træning, råd og coaching – samt engagement

3 – Salgsstile: Her kigges på 4 grundlæggende salgs-adfærdsmønstre, som udgør den foretrukne salgsstil.

4 – Produktivitet: Dette niveau fokuserer på præferencer og styrker ift. kontaktskabelse. Den viser hvorvidt denne person udnytter alle sine muligheder for at komme i kontakt med en kunde – eller om der er nogle begrænsninger.

De fire niveauer i SalesKey assesment er et hierarki i ovennævnte rækkefølge. En sælger kan altså være rigtig dygtig i niveau 4 – produktivitet – men ikke være i stand til at udnytte sine kvaliteter, da de grundlæggende niveauer ikke er på plads.

Hos O2 arbejder vi med SalesKey, når vi hjælper virksomheder med at ansætte en ny sælger – men i stor grad også i udviklingsforløb, hvor vi hjælper sælgere med at realisere deres fulde salgspotentiale. Alle salgsprofiler er unikke, og SalesKey giver et rigtig godt indblik i styrker og udviklingsmuligheder i den forbindelse.

VIA – de 24 karakterstyrker

Skal vi gøre en forskel for jer?

Book en uforpligtende samtale, så vi kan finde ud af, om der er et match. 

Forløs de menneskelige og kommercielle potentialer med positiv psykologi